189කට මරු ගෙනා යානයේ කළු පෙට්ටිය සොයා ගැනෙයි

37

ජකර්තා මුහුදු ප්‍රදේශයට කඩා වැඩුණු ලයන් එයාර් ගුවන් සේවයට අයත් යානයේ කළුපෙට්ටිය සොයා ගත් බව ඉන්දුනීසියාව පවසනවා.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සිදු වූ ගුවන් අනතුරින් පුද්ගලයින් 189 දෙනෙකු මිය ගියා.

තාක්ෂණික ගැටුලුවක් හේතුවෙන් අනතුර සිදුව ඇති බවටයි අණාවරණ වී ඇත්තේ.

Your Comments