14 හැවිරිදි දැරියකගෙන් නව කොරෝනා ප්‍රතිකාරයක්

44

14 හැවිරිදි දැරියක් කොවිඩ් වසංගතයට එරෙහි නව විද්‍යාත්මක සොයාගැනීමක් වෙනුවෙන් පැවති තරගාවලියකදී ශූරතාව හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා.

ඒ ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ ෆ්‍රිස්කෝ හි පදිංචි අනිකා චේබ්‍රෝලු‍ නම් දැරියක්

අදාළ සොයා ගැනීම තුලින් හදුන්වා දී ඇත්තේ චොවිඩ් වෛරසයේ ප්‍රධාන ප්‍රෝටීනය ට බලපෑම් එල්ල කර එහි ක්‍රියාකාරීත්වයට ගැටලු‍ ඇති කල හැකි බවයි

නව සොයා ගැනීම වෙනුවෙන් ඇයට ඩොලර් 25 000ක ත්‍යාගයක් පිරි නමා තිබෙනවා.

වෛද්‍ය විශේෂඥයන් පවසන්නේ අනිකා චේබ්‍රෝලු‍ ගේ නව සොයා ගැනීම කොවිඩ් – 19 සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරයක් නිපදවීමට වැදගත් සාධකයක් වනු ඇති බවයි.

Your Comments