රටවල් 200ක් පැරිස් සම්මුතියටම යයි

26

පැරිස් කාලගුණ සම්මුතිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා රටවල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකඟත්වය පළ කළා.

ඒ, පෝලන්තයේ පැවති ලෝක කාලගුණ සමුළුවේදීයි.

නව එකඟතාව තුළින් ගෝලීය උණුසුම සෙන්ටි‍්‍රග්‍රේඩ්අංශක දෙකකට වඩා ඉහළ යාම වළක්වා ගත හැකි බව සමුළුවට එක්වූ නියෝජිතයන් සදහන් කර සිටී.

කාබන් මුදාහැරීම වැළැක්වීම සඳහා ධනවත් රටවල් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට සහන සැලසිය යුතු බවටද මෙහිදී ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වූවා.

Your Comments