ත්‍රස්ත අවදානම අධිකම රටක්

58

පාකිස්තානය ලොව  ත්‍රස්ත අවදානම අධිකම රටක් ලෙස  නවතම අධ්‍යනයකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.

එම අවදානම සිරියාව මෙන් තුන් ගුණයකින් ඉහළ බවයි අධ්‍යයනයනයෙන් හෙළි වී ඇත්තේ.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රමෝපාය දැක්ම පිළිබඳ කණ්ඩායම සකස් කළ අධ්‍යයනය තුළින් ගෝලීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර රැසක් සැලකිල්ලට ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments