ෆයිසර් බයෝ , එන් ටෙක් සමාගම් එක්ව නිෂ්පාදනය කළ කොරෝනා එන්නතට බ්‍ර්තාන්‍යයේ අනුමැතිය

19

ෆයිසර් බයෝ, එන් ටෙක් සමාගම් එක්ව නිෂ්පාදනය කළ කොවිඩ් එන්නතට බ්‍ර්තාන්‍යයේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම එන්නත අනුමත කළ ලොව ප්‍රථම රට වන්නේ බ්‍ර්තාන්‍යය යි.

ඉහළ අවදානම් සහිත ජන කොටස් සඳහා එම එන්නත ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ලබාදීමට හැකියාව පවතින බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ.

මේ වනවිට ජනගහනයෙන් මිලියන 20කට අවශ්‍යවන එන්නත්  එක්සත් රාජධානිය විසින් ඇණවුම් කර තිබෙනවා.

එරට මුළු ජනගහණය මිලියන 66ක්.
කෙටි කලකදී ප්‍රතිඵල ලබා ගත් කොරෝනා එන්නත වන්නේ ෆයිසර් බයෝ, එන් ටෙක් එන්නත යි.

එම එන්නත නිශ්පාදනය කිරිම සදහා ගත වු කාලය මාස 10ක්.

කෙසේ වෙතත් එන්නත් ක්‍රියාවලිය ඇරඹිය හැකි වුවද, කොරෝනා වෛරසය පැතිරයෑම පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාව යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු සහ රීති අනුගමනය කිරීම වැදගත් බවයි විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments