හිම මිනිසෙකුට සමාන ග්‍රහලෝකයක් සොයා ගැනේ

22

හිම මිනිසෙකුගේ හැඩයට සමාන ග්‍රහ වස්තුවක ඡායාරූප කිහිපයක් නාසා ආයතනය උඩු ගුවනට යවනු ලැබූ නිව් හොරයිසන්ස් හෙවත් නව ක්ෂිතිජ පරීක්ෂණ යානයෙන් එවා ඇති බව වාර්තා වනවා.
අල්ටිමා තුලේ නමින් හඳුන්වා ඇති මෙම වස්තුව කිලෝමීටර 33 ක දිගකින් යුත් අතර කොටස් දෙකකින් යුක්ත වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.
2006 වසරේදී උඩුගුවන යවනු ලැබූ මෙම යානය මේ වනවිට පෘථිවියට කිලෝමීටර බිලියන 6.5 ක දුරින් ගමන් කරමින් පවතිනවා.

Your Comments