හයවන දිනටත් අමෙරිකාවේ විරෝධතා – පොලීසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර දරුණු ගැටුම්

22

අමෙරිකාවේ නගර රැසක 6 වන දිනටත් විරෝධතා පැවැත්වෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකරනවා.
ඒ, පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසු වූ කලු ජාතික පුද්ගලයෙකුගේ මරණයට විරෝධය පල කරමින්.
විරෝධතා අතරතුර දී පොලීසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර දරුණු ගැටුම් ද හට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments