සෞදි මාධ්‍යවේදියා ඝාතනය වූ ආකාරය ගැන තුර්කි රජයෙන් පළමුවරට නිල ප්‍රකාශයක්

36

සෞදි මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂෝගි තුර්කියේ සෞදි කොන්සල් කාර්යාලය තුළදී ඝාතනය වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තුර්කි රජය ප්‍රථම වරට නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
කෂෝගි තුර්කි සෞදි කොන්සල් කාර්යාලය තුළට ඇතුලූ වූ වහාම ඔහුගේ ගෙළ සිරකර ඝාතනය කර ඇති බවටයි එම නිල ප්‍රකාශයේ දැක්වෙන්නේ.
අනතුරුව ඔහුගේ ශරීරය කොටස්වලට වෙන් කර විනාශ කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවට තොරතුරු සනාථ වී ඇති බවටද සඳහන් කර තිබෙනවා.
පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 2 වනදා ඉස්තාන්බුල් නුවර සෞදි කොන්සල් කාර්යාලය වෙත ගිය කෂෝගි නැවත ඉන් පිටතට නොපැමිණි අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ අනාගත තුර්කි බිරිඳ පැමිණිලි කළේ පැය 12ක් ඔහු පමාවීම හේතුවෙන්.

 

Your Comments