සුනඛ මාංශ අනුභවයෙන් වලකින්නැයි වියට්නාම වැසියන්ට එරට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

11

සුනඛ මාංශ අනුභවයෙන් වලකින්නැයි වියට්නාමයේ හැනොයි අගනුවර වැසියන්ගෙන් එරට බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
නගරයේ කීර්ති නාමයට සුනඛ මාංශ අනුභවය දැඩි හානියක් බවයි එම බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත්තේ.
මේ වන විට හැනොයි නුවර වෙළෙඳසල් දහසක පමණ සුනඛ මාංශ අලෙවි කරන බව සඳහන්.

Your Comments