සිරියාවේ රෝහල් හතරකට රුසියාවෙන් බෝම්බ දමයි

33

සිරියාවේ රෝහල් හතරකට රුසියාවේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා මගින් බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බව නවතම වාර්තාවක් මගින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.

පැය 12 ක කාලයක් තුළදී එම ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

මැයි මාසයේ දිනක මෙම බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත්තේ සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද්ට සහය පළ කරමින් බව ද විදෙස් වාර්තාවල සඳහන්.

Your Comments