සිරියානු කැරළිකරුවන්ට බලය හිමි ප්‍රාන්තයක නව ලක්ෂයක් ජනතාව අවතැන් වෙති

11

සිරියානු කැරළිකරුවන් අත පවතින එරට ඊසානදිග ඉඞ්ලිබ් ප්‍රාන්තයේ නව ලක්ෂයක් පමණ ජනතාව අවතැන් වී සිටින බව ජගත් සංවිධානය පවසනවා.
ඒ දැවැන්ත හමුදා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ යි.
මානුෂීය කටයුතු පිළිබඳ ජගත් සංවිධාන සහකාර ලේකම් මාක් ලොව්කොක් ප්‍රකාශ කළේ ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් කාන්තාවන් සහ ළමයින් බවයි
කෙසේ නමුත්, ඉඞ්ලිබ් සහ ඇලෙප්පෝ ප්‍රාන්ත මුදා ගැනීම සඳහා සිය සටන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් කියා සිටියා.

Your Comments