ස්පාඤ්ඤයේ උතුරු කොටසට අධික හිමපතනයක්

10

ස්පාඤ්ඤයේ උතුරු ප්‍රදේශයට අධික හිමපතනයක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
හිම කුණාටු කිහිපයක් සමග අධික හිමපතනයක් වාර්තා වීම හේතුවෙන් මාර්ග රැසක් හිමෙන් යටව පවතින බව සදහන්.
ස්පාඤ්ඤයේ ඇස්ටූරියස් ප්‍රාන්තයටයි අධික හිමපතනයෙන් වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ
ප්‍රදේශයේ ජාතික වනෝද්‍යාන ඇතුලු ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ස්ථාන රැසක් වසා දමා තිබෙනවා.

Your Comments