සති පහකට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීම අද සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි

24

සති 5 කාලයක් සඳහා බි්‍රතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීම අද සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.
ඊට පෙර හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අගමැති බෝරිස් ජොන්සන් දැරූ උත්සාහය ඊයේ දෙවන දිනටත් අසාර්ථක වුණා.
ඒ ප්‍රමාණවත් මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් ඊට සහය නොදැක්වීම හේතුවෙන්.
එකඟතාවකින් තොරව බි්‍රතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන්වීම වැළැක්වීමට ඊට පෙර පියවර ගත යුතු බව ඔවුන් බහුතරයකගේ අදහසයි.

Your Comments