සටන් විරාමය අවසන් බව ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනපති කියයි

56

තලේබාන් ත්‍රස්තවාදීන් සමග එළඹ තිබූ තාවකාලික සටන් විරාම ගිවිසුම නිල වශයෙන් අවසන් බව ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති අෂ්රෆ් ඝානි පවසනවා.
කෙසේ වෙතත් පූර්ණ සටන් විරාම ගිවිසුමකට එළඹීම සදහා අවශ්‍ය සාකච්ඡා සදහා එක්වන ලෙයසි ඔහු ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ.
තලේබාන් සංවිධානය සහ ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය මීට පෙර තාවකාලික සටන් විරාමයකට එළඹුනේ නිමා වූ රාමසාන් සමය අරමුණු කර ගනිමින්.

Your Comments