සංචාරක තහනම් සැලසුමට තවත් රටවල් 7ක් එක් කිරීමට අමෙරිකාව තීරණය කරයි

31

සංචාරක තහනම් සැලසුමට තවත් රටවල් හතක් එක් කිරීමට ඇමෙරිකාව තීරණය කර තිබෙනවා.
බෙලාරූස්, එරිත්‍රියා, කිරිගිස්තාන්, මියන්මාර්, නයිජීරියා, සුඩාන් සහ ටැන්සානියාව යන රටවල් ඊට අයත්.
කරුණු කිහිපයක් පදනම් කරගනිමින් එම රටවල සංචාරකයන්ට වීසා ලබා නොදීමයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම හා අනවසර සංක්‍්‍රමණිකයින්ගේ පැමිණීම වැළැක්වීම සදහා මෙම සැලසුම ක්‍රියාත්මක බව ට්‍රම්ප් පරිපාලනය සදහන් කලා.

Your Comments