වෙනිසියුලා විපක්ෂ නායකවරයා හමුදා සහය අපේක්ෂා කරයි

25

වෙනිසියුලා විපක්ෂ නායක ජුවාන් ගුවයිඩෝ හමුදා සහාය අපේක්ෂා කරන බව වාර්තා වනවා.
ජනතාවගෙන් සියයට 90කගේ පමණ සහාය තමන්ට හිමිව තිබෙන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.
කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව වෙනස් කිරිම සඳහා හමුදා සහාය අත්‍යවශ්‍ය බව ද ඔහු සඳහන් කළා.
කෙසේ වුව ද හමුදා ප්‍රධානියා මේ වනවිටත් ජනාධිපති නිකොලස් මදුරෝට පක්ෂපාතීව කටයුතු කරමින් සිටින බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments