විරෝධය පෑ ඉන්දීය ගොවීන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විසඳුමක්

11

කොරෝනා වසංගතය මධ්‍යයේ පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ පටන් දින හතලිස් පහක් පුරාවට ඉන්දීය ගොවි විරෝධතාවය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෝදි රජය සම්මත කර ගත් ගොවි නිතී වලට එරෙහිවයි .

මෝදි රජය මුහුණදෙන ප්‍රබලතම අභියෝගයක් ලෙස පන්ලක්ෂයකට අධික ගොවීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම විරෝධතාව සැළකෙනු ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා .

මිට විසඳුමක් ලෙස ගොවීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්මික විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පත් කර තිබෙන අතර මෙම දැවැන්ත විරෝධතාවට හේතු වූ මෝදි රජයේ ගොවි නීති 03 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවාලීමට ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් පියවර ගනු ලැබූ බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

Your Comments