ලෝක කාලගුණ වෙනස පාලනය කරන්නැයි සියලු රජයන්ට බලකෙරෙන විරෝධතාව ඇරඹෙයි (PHOTOs)

32

ලෝක කාලගුණ වෙනස පාලනය සඳහා තිරසාර පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍යයන්ට බල කරමින් ළමයින්ගේ සහ යෞවනයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

කාලගුණ වෙනසින් වැඩිම බලපෑමක් සිදුවන පැසිෆික් දිවයින්වලින් එය ආරම්භ කෙරුණු බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

මෙම ක්‍රියාකාරකම සඳහා මිලියන සංඛ්‍යාත ළමයින් පිරිසක් සහභාගි වනු ඇති.

Your Comments