ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ ආධාර කප්පාදුවක්

19

අරමුදල් හිගයක් හේතුවෙන් මෙම වසරේ දී පලස්තීන ජාතිකයින් විසිහත් දහසකට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර වැඩසටහන ඔස්සේ අරමුදල් ලැබී නොමැති බවයි වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත්, පලස්තීන ජාතිකයින් ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයකට මීට පෙර ලැබුණු ආධාර මුදලින් සියයට 80ක් පමණ ලැබෙන බව සඳහන්.

පලස්තීනය සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ද මෙම කප්පාදුවට හේතු වී තිබෙනවා.

Your Comments