ලොව පුරා සාගින්න උත්සන්න වෙයි

11

කෝවිඩ් 19 ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් ලොව පුරා සාගින්න උත්සන්න වනු ඇති බව ජගත් සංවිධාන වාර්තාවක් මගින් පෙන්වා දෙනවා.
ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය පිළිබඳ ජගත් සංවිධාන වාර්ෂික වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ මෙම වසරේදී ලොව සෑම පුද්ගලයන් 9 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුටම සාගින්නෙන් පෙලීමට සිදුවනු ඇති බවයි.
ආර්ථිකයන් අඩාලවීම සහ පාරිසරික තත්ත්වයන් හේතුකොටගෙන ලොව බොහෝ පුද්ගලයන් සාගින්නට ගොදුරු වනු ඇති බවට අදාළ වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා.
පෝෂණීය ආහාරවල වියදම බොහෝ දෙනාට දැරිය නොහැකි වීම ද සා ගින්න උත්සන්න වීමට හේතුවක්.
දශක ගණනාවක් ලොව සාගින්න අඩුවෙමින් පැවතුණ ද 2014 වසරේ සිට එය නැවතත් ඉහළ යමින් පවතිනවා.
මේ වන විට ලෝක ජන ගහනයෙන් සියයට 9ක් පමණ එනම් මිලියන 690ක් ලෝකවාසීන් සාගින්නෙන් පෙළෙන බව ජගත් සංවිධාන වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

Your Comments