ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ අසූවට ලංවෙයි

15

මේ වන විට ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අසූ ලක්ෂයට ආසන්න වී තිබෙනවා.
කොරෝනා අසාදිතයන් සංඛ්‍යාව හැත්තෑ නවලක්ෂ 82,822ක් ලෙස දැක්වෙන අතර, මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තාවන්නේ හාරලක්ෂ 35,166 ක් ලෙස සදහන් වන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.
එමෙන්ම වෛරසය ආසාදනය වූ 41 ලක්ෂ 3,984ක් සුවය ලබා තිබෙනවා.
වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවන ඇමරිකාවේ ඊයේ දිනයේ දෛනික මරණවල අඩුවක් දක්නට ලැබෙන අතර, එය දැක්වුණේ 326ක් ලෙසයි.
ඇමරිකාවේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව එක්ලක්ෂ 17,853ක් ලෙස දැක්වෙන අතර, නව ආසාදිතයන් 19,830ක් සමඟ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව විසි එක්ලක්ෂ 62,054 ක් ලෙස වාර්තාවුණා
ඉන්දියාවෙන් නව මරණ 321ක් සමඟ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 9,520ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, නව ආසාදිතයන් 11,382ත් සමඟ එරට මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 33,008ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.
ඉන්දියාව ලොව වැඩිම අසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවන රටවල් අතර හතරවන ස්ථානයේයි පසුවන්නේ.

Your Comments