ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව හාර කෝටි හතළිස් හත් ලක්ෂය ඉක්මවයි

8

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් 44,739,916 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 1,178, 527 ලෙසයි.
ගත වූ පැය 24 තුළ වැඩිම මරණ සහ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වනවා.
ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ නව මරණ 1,039ක් සමඟ එරටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 233,122ක්.
නව ආසාදිතයින් 80,254ක් සමඟ එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 9,118,547 දක්වා ඉහළ ගියා.
ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ලොව පුරා වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 5කට අධික බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

Your Comments