ලොව පැරණිතම සත්ව ගුහා සිතුවම ඉන්දුනීසියාවෙන් සොයා ගැනේ

10

මිට වසර 45,500 කට පෙර අදින ලදැයි විශ්වාස කෙරෙන ගුහා සිතුවමක් ඉන්දුනීසියාවෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.

 

එය තද රතු වර්ණ භාවිතා කරමින් අදින ලද වල් ඌරෙක්ගේ සිතුවමක්.

මෙම ගුහා සිතුවම සුලවේසි දූපතේ නිම්නයක පිහිටි ලීං ටෙඩොංගේ ගුහාවේ තිබී සොයා ගෙන තිබෙන්නේ.

එය ලොව පැරණිතම ගුහා සිතුවම විය හැකි බවයි පුරාවිද්‍යාඥයින්ගේ මතය වන්නේ.

මෙම සොයා ගැනීම මානව ජනාවාස පිළිබද පැරණිතම සාක්ෂි සපයන බව පැවසේ.

ලීං ටෙඩොංගේ ගුහාවෙන් සොයාගත් සත්ව සිතුවම් අවුරුදු 44 000 කට වඩා පැරණි නමුත් එය ඊට වඩා පැරනි විය හැකි බවයි පුරාවිද්‍යාඥයින්ගේ මතය වන්නේ.

Your Comments