රුසියාවේ නොවායා සෙම්ල්යා දූපත් සමූහයේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

37

ආක්ටික් ධ්‍රැවය ආසන්නයේ පිහිටි රුසියානු දූපත් සමූහය හිම වළසුන් ආක්‍රමණය කිරීම නිසා එහි හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
ඊසානදිග රුසියාවේ නොවායා සෙම්ල්යා දුපත් සමූහයට මෙලෙස ඇතුලූවූ ප්‍රචන්ඩ හිම වළසුන් නිවෙස් සහ පොදු ගොඩනැගිලිවල සැරිසැරීම නිසා අනපේක්ෂිත තත්ත්වයක් හට ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.
රුසියානු බලධාරීන් හිම වළසුන්ට වෙඩි තැබීම මෙතෙක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති නමුදු තත්ත්වය දරුණු අතට හැරුණහොත් ඒ සඳහා පියවර ගැනීමට සිදුවනු ඇති බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
හිම වළසුන් මිහිපිටින් තුරන්වන සත්ව විශේෂයක් ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර, එම සත්වයන් දඩයම් කිරීම තහනම් වනවා.

Your Comments