රුසියානු සෝයුස් රොකට්ටුව අන්තර්ජාතික ගඟන මධ්‍යස්ථානයට බලා පිටත් වෙයි

17

පසුගිය ඔක්තෝම්බරයේ උඩු ගුවන් චාරිකාව අසාර්ථකවීමෙන් පසු ප්‍රථමවරට රුසියානු සෝයුස් රොකට්ටුවක් අන්තර්ජාතික ගගන මධ්‍යස්ථානය බලා පිටත් වුණා.
රුසියානු හා කැනේඩියානු ගගනගාමීන් දෙදෙනෙකු මෙන්ම ඇමරිකානු ගගනගාමිනියක් ද රැගත් සෝයුස් යානය සාර්ථකව එහි ළඟා වූ බවයි රුසියානු, රොස්කොස්මොස් ගගන විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.
සෝයුස් යානයෙන් පැමිණි නව ගගනගාමීන් කණ්ඩායම අන්තර්ජාතික ගගන මධ්‍යස්ථානයේ මාස හයහමාරක කාලයක් රැදී සිටීමට නියමිතයි.

 

Your Comments