රැකියා විරහිත පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රතිශතය වාර්තාගත ලෙස අඩුවෙයි

5

අමෙරිකාවේ රැකියා විරහිත පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රතිශතය වාර්තාගත ලෙස අඩු වී තිබෙනවා.
පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී එය සියයට 3.7කින් අඩු වී ඇති බවයි විදසේ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.
එය 1969න් පසු වාර්තා වූ අවම අගය බව ද සඳහන්.
එමෙන්ම අදාළ මාසය තුළ නව රැකියාලාභීන් 134,000ක් පමණ එකතු වී ඇති බව අමෙරිකානු කම්කරු දෙපාර්තමෙන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

 

Your Comments