රට අගුලු දැමීම ලිහිල් කිරීමේ අගමැතිගේ දස දින සැලැස්ම අනතුරේ ! (PHOTOs)

218

බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් විසින් දින දහයක කාලයක් සඳහා රට අගුලු දැමීමේ නීති ලිහිල් කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

මෙම යෝජනා ක්‍රමය නිසි කලට ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් සමහර පාසල් සහ සාප්පු ජුනි 01 වන විට නැවත විවෘත කළ හැකිය.

සමාජ සම්බන්ධතා සීමා කිරීමේ රීති ද එම අවස්ථාවේදී ලිහිල් කළ හැකි අතර, ඉදිරි සතිය අවසානයේදී තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

මේ අතර වසරේ උණුසුම්ම දිනයේ වෙරළ තීරයට එක්රැස් වූ දහස් ගණන් පිරිස් හේතුවෙන් කොවිඩ් 19 නිරෝධායන කටයුතු අනතුරට ලක්ව ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments