යුරෝපා සංගමයෙන් පාකිස්ථානයට අවවාද

25

යුරෝපා සංගමය විසින් පාකිස්ථානයට අවවාද කර තිබෙනවා.
ඒ ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පියවර නොගැනීම සම්බන්ධයෙනුයි මෙලෙස යුරෝපා සංගමය විසින් අවවාද කර ඇත්තේ.
පාකිස්ථාන ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් විසින් පළමුව ඉන්දියාවට ප්‍රහාර එල්ල කළ අතර ඊට ප්‍රති ප්‍රහාර වශයෙන් ඉන්දියාව ඊයේ පාකිස්ථාන ජයිෂී මොහොමඞ් ත්‍රස්ත පුහුණු කඳවුරකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා.

Your Comments