මෝර වරල් ආනයන – අපනයන තහනමක්

19

මෝර වරල් ආනයනය සහ අපනයනය තහනම් කිරීමට කැනඩාව තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ජී 20 රටවල් අතරින් එම තීරණය ගත් පළමු රට කැනඩාව බව සදහන්.

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මෝරුන්ගේ කොටස් ආනයනය සහ අපනයනය කිරීමේ සිද්ධීන් පසුගිය කාලසීමාවේ බහුලව වාර්තාවී ඇති අතර, එය ගෝලීය මෝරුන්ගේ ගහණයට දැඩි බලපෑමක් බවයි පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments