මොරොක්කෝ හි දහස් ගණන් ජනයා විරෝධතාවකට එක්වෙයි

34

මොරොක්කෝ අගනුවර දහස් ගණන් ජනතාව විරෝධතා සඳහා එක්ව සිටින බව වාර්තා වනවා.
ඒ උද්ඝෝෂණ අතරතුරදී අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින හතළිස් දෙදෙනෙකු නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින්.
2016 සහ 2017 වසරවල සිදුකළ විරෝධතා අතරතුරදී මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.
ඔවුන් නිදහස් කරන ලෙස සිදුකළ ඇප ඉල්ලීම් ද ප්‍රතික්ෂේප වුණා.
ඒ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව සඳහන් කරමින්.

Your Comments