මුහුණු ආවරණ තහනම් කරන්නැයි ඉන්දීය රජයට ඉල්ලීමක්

28

ඉන්දියාව තුළ ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙසට එරට ක්‍රියාත්මක ෂිව්සේනා සංවිධානය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීමට ගත් පියවර අනුගමනය කරමින් එම පියවර ඉන්දියාවේ ද ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.
එය ජාතික වැදගත්කමකින් යුක්ත පියවරක් වන බවට ඔවුන් සදහන් කර ඇති නමුත් මේ පිළිබඳව ඉන්දීය රජය මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදුකර නැහැ.

Your Comments