මිලියන 80කින්ම දුප්පතුන් 17යි

36

චීනයේ ජිඇන්සු පළාතේ මිලියන 80කට වැඩි වූ ජනගහනයෙන් දරිද්‍රතාවයෙන් පසුවන්නේ පුද්ගලයින් 17 දෙනෙකු පමණක් බව අණාවරණ වී තිබෙනවා.

වසරකට යුවාන් හයදහසකට අඩු ආදායමක් ලබන පුද්ගලයින් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන්නන් ලෙස සලකා සිදු කළ සමීක්ෂණයකදී මේ බව අණාවරණය වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

දුප්පත්කම තුරන් කිරීම චීන රජයේ ප්‍රධාන අභිලාෂයන්ගෙන් එකක් වන අතර, මෙම වසරේ දී දුප්පත්කම එරටින් සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම චීනයේ ප්‍රධාන අරමුණක්.

Your Comments