මිලියන 30ක් සාගින්නේ

22

සාගින්නෙන් මියයාමේ අවදානමට ලක්ව සිටින මිලියන තිහ ඉක්මවූ ලෝකවාසීන් ගළවාගැනීම සඳහා සහය වන්නැයි ජගත් ආහාර වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා ලොව ප්‍රකෝටිපතියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ලොව පුරා මිලියන 270 කට ආසන්න ජන කොටසක් සාගතයකට ආසන්න වී සිටින බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ලෝක ආහාර වැඩසටහන මේ වසරේදී ඉන් මිලියන 138 කට පහසුකම් සැපයීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

එහි ප්‍රධානී ඩේවිඩ් බීස්ලි සඳහන් කළේ ව්‍යාපෘති සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 4.9ක් පමණ අවශ්‍ය බවයි.

ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ සහය නොමැතිනම් වසරකදී ලොව පුරා මිලියන 30ක පමණ පිරිසක් මියයා හැකි බව ද ඔවුන් සඳහන් කළා.

Your Comments