මියන්මාරයේ අන්තර්ජාල වාරණයක්

4

මියන්මාරය අන්තර්ජාල තහනමක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

 

හමුදාව නියෝග කර ඇත්තේ රැහැන් රහිත හෙවත් වයර්ලස් අන්තර්ජාල සේවා අත්හිටුවන ලෙසයි.

ඒ අනුව රැහැන් අන්තර්ජාල සේවා පමණක් අද සිට ක්‍රියාත්මක බව අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතන නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මියන්මාර හමුදාවේ නව නියෝගය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට එරෙහි වීමක් බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments