මැනිලා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් ගමන් නවතී

20

පිලිපීනයේ තාල් ගිනිකන්ද සති කිහිපයක් තුළ අනතුරුදායක අන්දමින් විදාරණය විය හැකි බවට එරට බලධාරීන් අනතුරු අඟවනවා.
ඒ , ඊයේ එම ගිනිකන්ද විදාරණය වීමෙන් පසු ඒ ආශ්‍රිතව දිවි ගෙවන 8000 ක් පමණ පුද්ගලයන් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා ඉවත්කිරීමට පියවර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.
මැනිලා නුවරින් දකුණු දෙසට වන්නට පිහිටා ඇති තාල් ගිනිකන්දෙන් පිටවු අළු සහ දුම කිලෝමීටරයක් පමණ අසන්නයට විහිදුණු බව සඳහන්.
තාල් සැලකෙන්නේ පිලිපීනයේ සක්‍රියබවින් වැඩිම දෙවන ගිනිකන් ද ලෙසයි
මේ හමුවේ මැනිලා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන්වාර කිහිපයක්ද අවලංගු කර තිබෙනවා.

Your Comments