මහ මැතිවරණයෙන් නවසීලන්ත අගමැති ජසින්ඩාට විශිෂ්ඨ ජයක්

23

මහ මැතිවරණයෙන් නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා ආඩන් විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

ඇයගේ කම්කරු පක්ෂය සියයට 49ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් හිමිකර ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය දිනාගැනිමට සමත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විපක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ සියයට 27ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක්.

නවසීලන්ත මහ මැතිවරණය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත වූ නමුත් කොවිඞ් වසංගතය හේතුවෙන් මසකින් කල් දැමුණා.

Your Comments