මර්ජුවානා මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය කැනේඩියානු පාර්ලිමේන්තුව නීතිගත කරයි

63

මර්ජුවානා භාවිත කිරීම නීතිගත කරමින් කැනේඩියානු පාර්ලිමේන්තුව නීතියක් සම්මත කර ගෙන තිබෙනවා.
මර්ජුවානා වගා කිරීම, බෙදා හැරීම සහ විකිණීම පාලනය කෙරෙන පරිදි අදාළ නීතිය සම්මත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
අදාළ ඡන්ද විමසීමේදී එම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 52ක් හිමිව ඇති අතර විපක්ෂව හිමිව ඇත්තේ ඡන්ද 29 ක් පමණයි.
නව නීතිය යටතේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී කැනේඩියානුවන්ට මර්ජුවානා භාවිතයට සහ පරිභෝජනයට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

Your Comments