මගී යාත්‍රාව පෙරළී 100ක් මරුට

28

ඉරාකයේ මොසුල් නුවර දී ටයිග්‍රීස් ගංඟාව තරණය කරමින් තිබූ මගී යාත්‍රාවක් පෙරළීමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 100 ඉක්මවා තිබෙනවා.

මිය ගිය පිරිසෙන් 80 දෙනෙකුම කාන්තාවන් හා ළමයින්.

අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ මගී යාත්‍රාවේ පුද්ගලයන් 200 දෙනෙකු පමණ සිට ඇති අතර ඉන් 55 දෙනෙකු බේරා ගෙන ඇති බව සඳහන්.

අනතුරට මුහුණ දී ඇත්තේ ඉරාක නව වසර සැමරීම සඳහා උම් – රබේයන් සංචාරක දිවයින වෙත ගමන් ගත් පිරිසක්.

Your Comments