බීමත් ගුවන් නියමුවෙකු හීතෲ ගුවන් තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට ගැනේ.

70

බීමත්ව සිටි ගුවන් නියමුවෙකු එංගලන්තයේ හීතෲ ගුවන් තොටුපලේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඔහු ජපන් ගුවන්  සේවයේ ගුවන් නියමුවෙකු බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
42 හැවිරිදි ඔහුගේ ශරීරයේ ගුවන් නියමුවෙකුගේ තිබිය යුතු ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයට වඩා 9 ගුණයකින් වැඩි ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයක් තිබී ඇති බව සඳහන්. 
 

Your Comments