බ්‍රෙක්සිට් ගිවිසුමට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය

63

බ්‍රිතාන්‍යය, යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමට අදාළ බ්‍රෙක්සිට් ගිවිසුමට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.
ඊට අදාළව පැවති ඡන්ද විමසීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 621 ක් ලැබී තිබූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
විරුද්ධව ලැබී තිබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 49 ක්.
බ්‍රිතාන්‍යය හෙට යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව සඳහන්.

Your Comments