බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් බොරිස් ජොන්සන් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

42

බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් බොරිස් ජොන්සන් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ඉවත් වීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඇති වූ අර්බුධයක් හේතුවෙන් ඔහු ඉල්ලා අස්වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

එම ක්‍රියාවලිය අධීක්‍ෂණය කිරීම සඳහා පත් කළ ලේකම්වරයා වූ ඬේවිඞ් ඬේවිස් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී පැය කිහිපයකට පසු විදේශ ලේකම්වරයා ද ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

එරට අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ අදාළ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී ගිවිසුමක් සම්මත කර ගැනීමෙන් දිනකට පසුවයි ඔවුන් සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වුණේ.

ඒ අනුව, හිටපු විදේශ ලේකම් බොරිස් ජොන්සන්ට ස්තුතිය පල කරමින් එරට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ කඩිනමින් විදේශ ලෙකම්වරයෙකු පත් කරන බවයි.

Your Comments