බ්‍රිතාන්‍යයේ අගමැති ධුරයට ඉදිරිපත් වන මීළඟ 10 දෙනාගේ අවසන් නම් ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙයි

25

බ්‍රිතාන්‍යයේ මීළඟ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට ඉදිරිපත් වන දස දෙනාගේ අවසන් නාම ලේඛනය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
සෞඛ්‍ය ලේකම් මැට් හැන්කොක් , විදේශ ලේකම් ජෙරමි හන්ට් සහ හිටපු විදේශ ලේකම් බොරිස් ජොන්සන් ද ඊට ඇතුළත්.
බ්‍රෙක්සිට් ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් හටගත් අර්බුදය හේතුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ ධුරයෙන් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments