බයිඩ්න්ගේ ජයග්‍රහණය කොංග්‍රසය තහවුරු කරයි.

6

ජෝ බයිඩ්න්ගේ ජයග්‍රහණය එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රස් මණ්ඩලය විසින් සහතික කර තිබෙනවා.

 

කැපිටල් හිල් කළබලකාරී සිදුවීමෙන් පසු කොංග්‍රසය යළි රැස් වී බයිඞ්න්ගේ දිවුරුම්දීම ජනවාරි 20 වන දින සිදුකරන බව තහවුරු කළා.

කළහකාරී සිදුවීම් සහ අමෙරිකාවේ පවතින වත්මන් තතත්වය සම්බන්ධයෙන් නිව්යෝක් නුවර සිට වාර්තාවක් ගෙන එන සිත නිව්ස් 24 විශේෂ නියෝජිත අශ්වින් හෙම්මාතගම.

 

Your Comments