පොලිස් මූලස්ථානය කොටු කළ දැවැන්ත විරෝධතාව

13

ස්පාඥයේ කැටලෝනියා කළාපයේ බෙදුම්වාදී නායකයින් සිරගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් එරට ජනතාව බාසිලෝනා නගරයේ දී විරෝධතාවයකට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ සඳහා එක්ව ඇති සංඛ්‍යාව 350, 000ක්.

පොලිස් මූලස්ථානය ඉලක්ක කර ගනිමන් ඔවුන් විරෝධතාවයේ නිරත වනවා.

පසුගිය 14 වනදා දේශද්‍රෝහී චෝදනාවකට වරදකරුවන් වූ බෙදුම්වාදී නායකයින් 9 දෙනෙකුට එරට අධිකරණය විසින් සිර දඩුවම් නියම කරනු ලැබුවා.

Your Comments