පොම්පියෝ ඉන්දියාවට

39

අමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ සහ ආරක්ෂක ලේකම් මාර්ක් එස්පර් ඇතුලු‍ ධුත පිරිස ඉන්දියාවට පැමිණ තිබෙනවා.

නිල ධූත පිරිස සහ ඉන්දීය බලධාරීන් අතර හෙට සාකච්ඡා පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සහ ආරක්ෂක කරුණු සම්බන්ධයෙන් එහිදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතයි.

ඉන්දීය නිල සංචාරය නිමවා අමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ හෙට පස්වරුවේ මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

 

Your Comments