පැය 24කදී වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩි ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේ වාර්තා වෙයි

215

එක් දිනක් තුළ ලොව වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ හයදහසක් බව සදහන්.
ලොව සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 50,90,642ක් ලෙස දැක්වෙනවා.
සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 3,29,754ක්.

Your Comments