පැය 24කදී ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා මරණ 1120ක්

42

ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඉන්දියාවෙන් කොරෝන ආසාදිත මරණ 1,120 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව එරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 29,890ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි විදේස මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
ඊයේ දිනයේ දී ඉන්දියාවෙන් නව ආසාදිතයන් 45,599ක් වාර්තා වී ඇති බව ද සදහන්.
එරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 12,39,693 ක් ලෙසයි.
ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1,53,80,140 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
මරණ සංඛ්‍යාව 6,30,343 ක් ලෙස සටහන් වන බවයි දැක්වෙන්නේ.

Your Comments