පාසැල් බෑග් ගැන තීරණයකට එයි

260

කුඩා දරුවන්ගේ පාසැල් බෑග් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා.

දරුවාගේ පාසැල් බෑගයේ බර දරුවාගේ බරෙන් 10% ක් ඉක්මවිය නොහැකි බවට මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්ත රජය විසින්.

එනම් පොත් හා පාසල් උපකරණ සමගින් ගෙන එන සියලු උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය සමග පාසල් බෑගයේ උපරිම බර දරුවාගේ සම්පූර්ණ බර ප්‍රමාණයෙන් සියයට 10ක ප්‍රමාණය ඉක්මවා නොයාමට වග බලා ගත යුතු වෙයි.

ඒ අනුව මෙම තීරණය දරුවන්ට යම් සහනයක් බවයි ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත්තේ.

නව නීතිය ප්‍රාන්තයේ සියලු පාසල් වෙත බලපැවැත්වෙන පරිදි පසුගිය සිකුරාදා ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

එම නියමය අනුව 1 සහ 2 ශ්‍රේණියේ දරුවෙකුගේ පාසල් බෑගයක බර කිලෝ 2කට වඩා ඉක්මවිය නොහැක.

3,4, සහ 5 දක්වා ශ්‍රේණි දරුවන්ගේ බෑගවල බර කිලෝ 2ත් 3ත් අතර විය හැකියි.

කිලෝ 4-5 අතර ප්‍රමාණයේ බර බෑගයක් නිර්දේශ කර ඇත්තේ 9 සහ 10 පන්තිවල දරුවන්ටයි.

මේ අතර පළමු සහ දෙවන වසර දරුවන්ට ‘ගෙදර වැඩ’ නියම කිරීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.

සියලු ක්‍රියාකාරකම් පාසල් කාලසටහනට ඇතුලත් කළ යුතු අතර ඒවා පාසල් කාලයේ දීම අවසන් කළ යුතු බවත් එහි දැක්වෙයි.

ක්‍රියාකාරකමක කොටසක් නිවසේ පැවරුමක් ලෙස නොදෙන්නැයි ද නව නිර්දේශවල සඳහන්.

ඉන් වැඩි දුරටත් දක්වා ඇත්තේ කුඩාම දරුවන්ගේ දිනපතා අවැසි පොත් පාසලේම රඳවා තබා ගත යුතු බවක්.

පාසැල් බෑග් අධික බරකින් යුතු වීම හේතුවෙන් සිසුන් රෝග රැසකට ලක්වන බවට සෞඛ්‍ය අංශ දිගින් දිගටම දන්වා සිටීම හේතුවෙන් නව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Your Comments