පාකිස්තානයේ බුද්ධි ප්‍රධානියා තනතුරින් පහ කරයි

29

පාකිස්ථාන අන්තර් බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී ලුතිනන් ජෙනරල් අසිම් මුනීර් එම තනතුරෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.
එරට වාර්තා පැවසුවේ නව අන්තර් බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී ලෙස ලුතිනන් ජෙනරාල් ෆයිස් හමීඞ් පත් කර ඇති බවයි.
කෙසේ වෙතත් අදාළ නිවේදනය මගින් මෙම නව පත්කිරීමට හේතුව දක්වා නැහැ.
පාකිස්ථාන අන්තර් බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී ලුතිනන් ජෙනරල් අසිම් මුනීර් එම තනතුරට පත් කර තිබුණේ පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් මස 25 වනදායි.

Your Comments