ප්‍රසිද්ධියේ මුහුණු ආවරණය ස්විස්ටර්ලන්තයේ තහනම්

15

ප්‍රසිද්ධියේ මුහුණු ආවරණය කිරීම තහනම් කිරීමට ස්විස්ටර්ලන්තය ජනමත විචාරණයක් පවත්වා තිබෙනවා.

ඉස්ලාම් කාන්තාවන් විසින් පළදින බුර්කාව හා නිකාබ් තහනම් කිරීමට අදාළව එය පැවැත්වු බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කලේ.

එහිදී එම තහනමට පක්ෂව සියයට 51 යි දශම 2ක ඡන්දයක් හිමිව තිබෙනවා.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුනේ දක්ෂිණාන්ශික ස්විස්ටර්ලන්ත මහජන පක්ෂය විසින්.

ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජනගහනය මිලියන 8යි දශම 6ක් වන අතර ජනගහනයෙන් සියයට 5ක් ඉස්ලාම් භක්තිකයන් බව සදහන්.

Your Comments